Kouta Hasegawa
CV: Takuya Eguchi

 

Yuu Mizuno
CV: Sōma Saitō

 

Shunsuke Yoshino
CV: Jun Oosuka

 

Seiichiro Minamoto
CV: Yuuma Uchida

 

Ryo Nishimiya
CV: Hiroyuki Kagura